"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Самоосвіта педагогічних працівників як умова підвищення професійної компетентності

30.11.2022

Самоосвіта  педагогічних працівників є необхідною умовою для забезпечення успішного функціонування й розвитку як окремого працівника, так і освітньої організації й суспільства в цілому; найефективнішим способом реалізації безперервної освіти.

Сучасний викладач та майстер виробничого навчання має бути фундаментально освіченою людиною, здатною активно і творчо діяти, гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності у відповідності до вимог сьогодення, забезпечувати якість і результативність освітнього процесу, самостійно набувати необхідні для професійної діяльності компетентності, грамотно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, самостійно працювати над власним розвитком, підвищенням свого освітнього і культурного рівнів, удосконалювати особисту систему моральних якостей, соціальних мотивів і цінностей. 

Педагогічні працівники Центру добре пам'ятають про це та прагнуть до вдосконалення, розвитку професійних знань, вмінь та навичок, відвідуючи курси підвищенння кваліфікації, вебінари, семінари, воркшопи, а також різноманітні тематичні курси на українських освітніх платформах, в онлайн-студіях для самоосвіти «Prometheus», "EdEra",«На Урок», "Всеосвіта", тощо.

Адміністрація та методисти Державного навчального закладу "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" сприяють професійному розвитку педагогічних працівників, мотивують до нових кар'єрних досягнень, адже саме думаючі та ерудовані особистості перетворюють країну на потужну квітучу державу!