"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобуваів освіти

Відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550, від 10.06.2022 №541), правил прийому до Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж технологій та дизайну” (пп 1.5, 1,6.)

  • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва на оплату послуг підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення до Закладу освіти.
  • Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.