"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Викладaчі

АРТЕМОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНАвикладачка фізичної культури, оздоровчої фізичної культури, спеціалістка вищої категорії, старша викладачка, майстриня спорту
tetjana.artemova@gmail.com
  
БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка вищої категорії
Victoria.Bondarenko@ukr.net
  
ВОЙТКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНАвикладачка математики, інформатики, інформаційних технологій, основ комп’ютерної грамотності, спеціалістка ІІ категорії
nadjyscha38@gmail.com
  
ГРАНОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНАвикладачка біології, хімії, географії, спеціалістка
tgranovska@googlemail.com
  
ДЕЙНЕКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАвикладачка фізики, фізики та астрономії, спеціалістка вищої категорії, викладачка-методистка, кандидатка наук
olena.deineka.phys@gmail.com
ДАНЕВИЧ ДАРІЯ ІГОРІВНА 
викладачка іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, спеціалістка
danevich0166@gmail.com
 
КОШІЛЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧвикладач фізичної культури, оздоровчої фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Volodymyr.koshil3@gmail.com
  
КАНДИБА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії
Jule.Kandyba@gmail.com
  
КАНАЄВА ГАЛИНА СЕРГІЇВНАвикладачка української мови та літератури, зарубіжної літератури,
спеціалістка вищої категорії, викладачка-методистка  
galochkakan@gmail.com
  
КОДОЛБЕНКО ТАМАРА ЯРОСЛАВІВНА  викладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка вищої категорії, старша викладачка
Kodolbenko.t@gmail.com
  
МУРАВЙОВА ОЛЕКСАНДРА ФЕЛІКСІВНАвикладачка фізики, спеціалістка І категорії
Aleksandramura52@gmail.com
  
МІЩУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧвикладач захисту України, громадянської освіти, основ правових знань, спеціаліст вищої категорії, кандидат наук
v.mir@i.ua
  
ОРЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка ІІ категорії
Orlovska66@ukr.net
ПИСАРЕЦЬ НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНАвикладачка української мови та літератури, українського ділового мовлення, етики ділового спілкування, спеціалістка вищої категорії, старша викладачка (сумісництво)
pisarets.natali@ukr.net
ПЛАКСЮК ОЛЕНА АНДРІЇВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка І категорії
elenaplaksuk@gmail.com
СЕРГІЄНКО ОКСАНА СТЕПАНІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка вищої категорії (сумісництво)
oksana-sergienko@ukr.net
СКОРОБОГАТА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка І категорії
Skorobogataolga65@gmail.com
СТЕПАНЧУК АННА ІВАНІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка
annastepanchuk.1707@gmail.com
ТИМОЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧвикладач історії України, Всесвітньої історії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
timura1970@gmail.com
ЧЕРНЕЦЬКА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка І категорії (сумісництво)
alinachernetska@gmail.com
ЧЕМЕРСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНАвикладачка хімії, біології та екології, спеціалістка вищої категорії, викладачка-методистка
L.Chemerskaya@gmail.com
ШЕВЧУК-СУСЛІНА МАРИНА СЕРГІЇВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка ІІ категорії (сумісництво)
marinasergeevna03.03@gmail.com
КОТОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНАвикладачка з професійно-теоретичної підготовки, спеціалістка ІІ категорії (відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
ЛЬВОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНАвикладачка української мови та літератури, зарубіжної літератури,
спеціалістка вищої категорії, старша викладачка (відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
lvovichtania@gmail.com
ПЕНДЛИШАК МАРІЯ ДМИТРІВНАвикладачка іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, спеціалістка ІІ категорії
(відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
ФЕДОРІНА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА викладачка математики, спеціалістка І категорії
(відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
y.fedorina@gmail.com