"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Викладaчі

АРТЕМОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНАвикладач фізичної культури, оздоровчої фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, майстер спорту
tetjana.artemova@gmail.com
  
БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії
Victoria.Bondarenko@ukr.net
  
ВОЙТКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНАвикладач математики, інформатики, інформаційних технологій, основ комп’ютерної грамотності, спеціаліст ІІ категорії
nadjyscha38@gmail.com
  
МАЛЬОВАНА ІРИНА СЕРНІЇВНА викладач географії, спеціаліст
  
ДЕЙНЕКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАвикладач фізики, фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат наук
olena.deineka.phys@gmail.com
ДАНЕВИЧ ДАРІЯ ІГОРІВНА
викладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, спеціаліст
danevich0166@gmail.
КОШІЛЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧвикладач фізичної культури, оздоровчої фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Volodymyr.koshil3@gmail.com
  
КАНДИБА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії
Jule.Kandyba@gmail.com
  
КАНАЄВА ГАЛИНА СЕРГІЇВНАвикладач української мови та літератури, зарубіжної літератури,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  
galochkakan@gmail.com
  
КОДОЛБЕНКО ТАМАРА ЯРОСЛАВІВНА  викладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Kodolbenko.t@gmail.com
  
МУРАВЙОВА ОЛЕКСАНДРА ФЕЛІКСІВНАвикладач фізики, спеціаліст І категорії
Aleksandramura52@gmail.com
  
МІЩУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧвикладач захисту України, громадянської освіти, основ правових знань, спеціаліст вищої категорії, кандидат наук
v.mir@i.ua
  
ОРЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст ІІ категорії
Orlovska66@ukr.net
ПИСАРЕЦЬ НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНАвикладач української мови та літератури, українського ділового мовлення, етики ділового спілкування, спеціаліст вищої категорії, старший викладач (сумісництво)
pisarets.natali@ukr.net
ПЛАКСЮК ОЛЕНА АНДРІЇВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст І категорії (відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
СЕРГІЄНКО ОКСАНА СТЕПАНІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії (сумісництво)
oksana-sergienko@ukr.net
СКОРОБОГАТА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст І категорії
Skorobogataolga65@gmail.com
СТЕПАНЧУК АННА ІВАНІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст
annastepanchuk.1707@gmail.com
ТИМОЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧвикладач історії України, Всесвітньої історії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
timura1970@gmail.com
ЧЕРНЕЦЬКА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст І категорії (сумісництво)
alinachernetska@gmail.com
ЧЕМЕРСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНАвикладач хімії, біології та екології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
L.Chemerskaya@gmail.com
ШЕВЧУК-СУСЛІНА МАРИНА СЕРГІЇВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст ІІ категорії (сумісництво)
marinasergeevna03.03@gmail.com
КОТОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНАвикладач з професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст ІІ категорії (відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
ЛЬВОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНАвикладач української мови та літератури, зарубіжної літератури,
спеціаліст вищої категорії, старший викладач
lvovichtania@gmail.com
ПЕНДЛИШАК МАРІЯ ДМИТРІВНАвикладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, спеціаліст ІІ категорії
(відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
ФЕДОРІНА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА викладач математики, спеціаліст І категорії
(відпустка по догляду за дитиною дo 3 років)
y.fedorina@gmail.com