"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Касир (в банку)

14.06.2021
Характер роботи: Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений швидкий темп роботи, одиничне виробництво. Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, значною мірою пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів.   Касир повинен знати:
 • нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
 • форми касових і банківських документів;
 • правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;
 • порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;
 • ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
 • порядок складання касової звітності;
 • перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.
  Касир повинен уміти:
 • виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами;
 • сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;
 • формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу;
 • обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;
 • складати касову звітність.
  Умови роботи: Робота касира банку пов’язана з великими навантаженнями зору, а також з постійним емоційно-психологічним напруженням.  Місце роботи: постійне, у приміщенні за столом. Знаряддя праці: ПК з програмним забезпеченням відповідно до професії, пристрій для підготовки технічних носіїв інформації, офісна техніка. Предмет праці: вихідна інформація. Мета праці: обробка вхідної інформації відповідно до поставлених задач і координації інформаційних потоків.   Ринок праці. Галузеві та регіональні потреби господарств та банківських структур щодо відповідної професії постійні, у зв’язку з розвитком в Україні банківської діяльності. Ризик безробіття – мінімальний. Освітня підготовка. Професію касира (в банку) можна отримати у професійних навчальних закладах різної форми власності. Необхідною умовою для опанування цією професією є загальна середня освіта.   Вимоги до індивідуально–психологічних особливостей: - схильність до роботи з цифрами та знаковими системами, професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками, - стриманість, - ввічливість, - терпіння, - самоконтроль, - добра вольова регуляція психічних процесів.  
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ