"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Публічна інформація

# Статут # Ліцензії на провадження освітньої діяльності # Структура та органи управління # Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами # Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти # Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти # Мова освітнього процесу # Вакансії # Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) # Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання # Моніторинг якості освіти # Річний звіт про діяльність закладу освіти # Правила прийому # Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами # Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобуваів освіти # Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати # Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти # Протидія булінгу та насильству