"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Уроки виробничого навчання за професією «Касир (в банку)»

07.12.2022

Касир (в банку) – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, управляє грошовою касою.
У сучасному вигляді посада касира з'явилася у кінці ХІХ століття з винаходом перших контрольнокасових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов'язано з розвитком великих міст і торгівлі. Так професія «касир (в банку)» зародилася у надрах банківської справи, а людину, яка працювала у цій сфері, називали банкіром.
Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. На зміну рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп'ютери, розрахунки здійснюються за допомогою сучасних технічних засобів та прикладних комп’ютерних програм, але професія "Касир (у банку)" залишається актуальною та затребуваною на ринку праці.

Про це добре знають здобувачі освіти Державного навчального закладу "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва", які на початку року зупинили свій вибір серед багатьох можливих саме на цій професії. На уроках виробничого навчання майбутні касири під керівництвом висококвалфікованого майстра виробничого навчання Тетяни БАБАК оволодівають секретами обраної професії. Під час вивчення теми "Ознаки платіжної спроможності грошових знаків" здобувачі ознайомилися з поняттям про гроші, їх видами, функціями, історією виникнення грошей, етапами впровадження гривні та способами захисту грошей; опанували вміння розпізнавати справжні гроші від підробних, тощо.