"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Підведення підсумків методичної роботи за 2022-2023 навчальний рік

22.06.2023

Правильно організована, систематична методична робота - запорука професійного росту та майстерності педагога, якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

В основу методичної роботи Центру покладно цільовий підхід, спрямований на підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій. Педагогічний колектив закладу в 2022-2023 навчальному році працював над реалізацією єдиної методичної теми "Упровадження освітніх інноваційних технологій як основи формування професійних компетентностей конкурентноспроможного випускника в умовах сучасного ринку праці»

Щороку методичною службою Державного навчального закладу "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" підводяться підсумки роботи за навчальний рік. В цьому році підсумки методичної роботи пройшли у формі звітів голів методичних комісій "Легкої промисловості та побутового обслуговування" Вікторії БОНДАРЕНКО, "Сфери послуг" Лариси ЧУДІНОВСЬКИХ, "Харчових технологій" Тамари КОДОЛБЕНКО, "Викладачів гуманітарної підготовки" Галіни КАНАЄВОЇ, "Викладачів природничо-математичної підготовки" Олени ДАЙНЕКА, "Класних керівників" Наталії ФЕСУН, які поділилися досвідом, досягненнями та проблемами з питань підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, впровадження інноваційних та виробничих технологій, передового педагогічного досвіду в освітній процес, питань пошуку та використання форм і методів удосконалення уроків, шляхами реалізації власної методичної проблеми.

Методисти Центру Оксана СЕРГІЄНКО, Марина ШЕВЧУК-СУСЛІНА доповіли про основні напрямки методичної роботи; підготовлені та проведені методичною службою заходи; участь у реалізації проєктів всеукраїнсього та міжнародного рівня; упровадження сучасних освітніх психолого-педагогічних, інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій в освітній процес; залучення ключових стейкхолдерів до участі в оновленні змісту освіти закладу; вивчення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду тощо.