"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Дуальне навчання

Упровадження елементів дуальної форми навчання

у Державному навчальному закладі

«Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва»

Основною метою впровадження елементів дуальної форми навчання в Україні є  усунення основний недолік традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників – розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищити якість підготовки кадрів з урахуванням вимог роботодавців в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

Переваги дуальної форми навчання:

  • усуває розрив між теорією і практикою в процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників;
  • відкриває додаткові можливості підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів;
  • сприяє більш різнобічному професійному розвитку учнів, формує нову психологію молодого фахівця;
  • підвищує мотивацію для отримання знань і набуття професійних навичок, забезпечує високу ступінь соціалізації, адаптації у виробничих умовах наближених до реальності;
  • дозволяє враховувати вимоги роботодавців щодо формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників;
  • стимулює роботодавців інвестувати в освіту, оскільки в результаті вони отримують якісно підготовленого робітника;
  • сприяє розробленню нових сучасних професій та організації нових робочих місць, а також соціалізації молоді.

У 2018-2019 навчальному році заклад освіти розпочав підготовку кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання з професій  «кухар» та «продавець непродовольчих товарів» на базі повної загальної середньої освіти. Термін навчання – 1,5 роки. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за затвердженими робочими навчальними планами, розробленими відповідно до  стандартів професійної(професійно-технічної освіти). До впровадження дуальної форми навчання залучені базові підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю ДЦ «Україна» та товариство з обмеженою відповідальністю «Бджілка Печерська». Весь курс навчання розбито на три семестри. З підприємствами, замовниками кадрів,  укладено 3-сторонні договори про професійне навчання (підприємство-учень-заклад освіти). 70% навчання проходить на виробництві.

Порівняльний аналіз кількості годин.

Нормативно – правова база для впровадження елементів дуальної форми навчання:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 р. № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку

2. Лист Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 р. № 3-545

3. Наказ Державного навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну М. Києва» від   21 травня 2018 р.   № 119/1 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

4. Типове положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників

5. Типовий договір про дуальну форму навчання.