"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Атестація педагогічних працівників

Графік проведення засідань атестаційної комісії в 2022-2023 рр. Завантажити ii-1

АТЕСТАЦІЯ – КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТІ


Атестація педагога – найважливіший рубіж в професійній діяльності педагога. Педагогічний досвід працівників, набутий за останні 5 років, підсумовується під час атестації, яка здійснюється атестаційною комісією. Всі педагогічні працівники, що атестуються, в обов’язковому порядку підвищують або підтверджують свою  кваліфікацію кожних 5 років.


Атестація педагогічних працівників проводиться в закладі освіти щорічно відповідно відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами),наказу Міністерства  освіти і науки України від 08.08.2013  N 1135 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, наказу МОН №1047 від 30.07.2013 року “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” та відповідних наказів департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Успішне проведення атестації зумовлене чіткістю, конкретністю організаційних заходів, підготовки розпорядчих документів, наказів, планів, графіків тощо.

Кожен педагогічний працівник, що атестується, визначає напрямки своєї  роботи в індивідуальному плані методичної роботи, а саме:

 • розробка та проведення відкритих уроків, позаурочних виховних заходів;
 • вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій навчання;
 • підготовка та проведення  предметних тижнів, декад професій;
 • КМЗ предметів та професій, систематизація напрацьованого матеріалу;
 • підготовка методичних доповідей, методичних розробок, участь у роботі міських методичних секцій за професійним спрямуванням.

Значна увага приділяється викладачам, майстрам виробничого навчання, які атестуються вперше. Для них працює школа молодого педагога, в розрізі якої проводяться консультації, практичні семінари з актуальних питань, з методики проведення уроку, його самоаналізу, підготовки та проведення тематичної атестації, забезпечення наочності у навчанні, здійснення індивідуалізації та диференційного підходу в навчанні тощо. В методичному кабінеті постійно діє змінна методична виставка найкращих досягнень викладачів, майстрів виробничого навчання, зразків дидактичного матеріалу за професійним спрямуванням

На чергових засіданнях методичних комісій обговорюється та затверджується розробки відкритих уроків, тематика доповідей і методичних розробок уроків, з якими педагогічні працівники виступають, діляться педагогічним досвідом роботи.

Традиційно педагогічні працівники, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, розповідають про цікаві напрацювання та перспективами на майбутнє.

Підсумкове засідання атестаційної комісії проводиться у формі круглого стола: з однієї сторони члени атестаційної комісії, з другої – педагоги, які атестуються. Педпрацівниками, що атестуються, організовується методична виставка наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації освітнього процесу в закладі освіти, педагоги презентують про власні методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за міжатестаційний період. Кожен атестуючий педагог готує своє атестаційне портфоліо, яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень  за міжатестаційний період.

Звіт про результати атестації педагогічних працівників ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» у 2020-2021 навчальному році.

        Організація атестації педагогічних працівників здійснюється відповідно до нормативних вимог.  Атестація проходить шляхом вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування відкритих уроків, відкритих виховних заходів, через аналіз матеріалів внутрішньо училищного контролю, виконавчої та трудової дисципліни, через ознайомлення з персональними доробками педагогів протягом атестаційного періоду. Ці заходи забезпечили безумовне дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

         У 2021-2022 навчальному році черговій атестації підлягало 9 педагогічних працівників,  про що свідчать їх заяви на проведення атестації.

За результатами атестації педагогічних працівників закладу освіти та відповідно до наказу № 45-к від 31.03.2022 року:

 1. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Бабак Т.М., Попу О.Ю., Скоробогатій О.М.
 2. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Самчук О.В.
 3. Підтвердити 14 тарифний розряд та відповідність займаній посаді майстра виробничого навчання Бовт О.І.
 4. Підтвердити 9 тарифний розряд та відповідність займаній посаді бібліотекаря Апанасенко О.М.

За результатами атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-2022 навчальному році та відповідно до наказу від 19.04.2022 року № 65 Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  державної адміністрації) з 19 квітня 2022 року:

 1. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» Львович Т.А., Артемовій Т.А.
 2. Підтвердити педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» Самчук О.В., Плаксюку А.В.